گرامر آیلتس/ ساده/ Present Simple

چگرامر زبان انگلیسی برای آیلتس

چگونه رایتینگ آیلتس بنویسیم؟

برای نوشتن رایتینگ آیلتس باید گرامر زبان انگلیسی رو به خوبی بلد باشیم. سایت تصحیح رایتینگ آیلتس بهرایت قصد داره تا گرامر زبان انگلیسی رو از صفر آموزش بده تا شما رو در هرچه بهتر نوشتن رایتینگ آیلتس همراهی کنه.

 


برای دیدن نمونه رایتینگ تصحیح شده آیلتس و ارسال رایتینگ خودتون کلیک کنید.


آموزش گرامر زبان انگلیسی برای آیلتس:

زمان حال استمراری/ Present Simple:

گرامر زبان انگلیسی برای آیلتس/ سایت تصحیح رایتینگ آیلتس بهرایت

:یه مثال از حال ساده رو باهم بررسی می کنیم

 

Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep.
He is not driving a bus. (He is asleep.)
but He drives a bus. (He is a bus driver.)

در این مثال گفته شده که الکسا یه راننده اتوبوس هست. اما در حال حاضر توی تختش خوایه. پس در حال حاضر در حال رانندگی نیست، اما اون یه راننده اتوبوسه هست… این یعنی یه اتفاق داره در زمان حال به صورت تکراری اتفاق میفته حال ساده، یعنی اتفاقی که هر روز تکرار میشه…

Drive(s)/work(s)/do(es) …
1/we/you/they drive/work/do etc.
he/she/it drives/works/does etc.

زمان حال ساده در حالتی به کار می بریم که یه چیزی همیشه در حال تکراره یا در حالت کلی و عادی درسته: ، برای مثال به جمله های زیر دقت کنید:

Nurses Look after patients in hospitals.
I usually go away at weekends.
The earth goes round the sun.
The cafe opens at 7.30 in the morning.

خب حالا بریم سراغ حالت سوالی و منفی در جملات حال ساده:

از do و does برای منفی کردن و سوالی کردن جملات حال ساده استفاده می کنیم:

We use do/does to make questions and negative sentences:
do I/we/you/ they work/drive/do?
does he/she/ it work/drive/do?
I/we/you/they don’t
he/she/it doesn’t

به مثال های زیر توجه کنید:

I come from Canada. Where do you come from?
I don’t go away very often.
What does this word mean? (not What means this word?)
Rice doesn’t grow in cold climates.

به مثال زیر دقت کنید، do/does اول برای سوالی و منفی کردن هست و do دوم به معنی فعل انجام دادن:

What do you do?’ ‘I work in a shop.
He’s always so lazy. He doesn’t do anything to help.

وقتی یه اتفاق اغلب اوقات تکرار میشه ما از جملات با حال ساده استفاده می کنیم:

I get up at 8 o’clock every morning.
How often do you go to the dentist?
julie doesn’t drink tea very often.
Robert usually goes away two or three times a year.
I promise I I apologise etc.

یه سری از افعال همیشه به صورت حالت ساده به کار میرن:

I promise I won’t be late. (not I’m promising)
What do you suggest I do?’ ‘I suggest that you …
In the same way we say: I apologise .. .  I advise …  I insist …  I agree …  I refuse … etc.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WhatsApp chat