بهرایت

آنالیز متن انگلیسی بصورت رایگان در بهرایت

مشاهده نمونه ارسال رایتینگ خودتان

Behwrite analyser

در این قسمت به معرفی شاخص های محاسبه شده پرداخته شده است.

Readability index

این شاخص نشان دهنده میزان خوانایی متن نوشته شده می باشد. مقدار این عدد بر اساس شاخص ( Flesch reading ease score) محاسبه میشود. نزدیک بودن این عدد به مقدار صد در صد نشان دهنده خوانایی بیشتر متن وارد شده می باشد. طبیعی است متنی که از خوانایی بیشتری برخوردار باشد نمره بهتری خواهد داشت و مصحح آیلتس در فهم متن نوشته شده مشکلی نخواهد داشت که موجب کسب نمره بیشتر در رایتینگ خواهد شد.

Naturality index

این شاخص نشان دهنده میزان طبیعی بودن متن نوشته شده می باشد. بهرایت با استفاده از مفهوم (Natural language processing) یا همان مفهوم (NLP) با استفاده از الگوریتمی کاملا هوشمندانه مقدار طبیعی بودن متن وارد شده را محاسبه می کند. نزدیکی این عدد به مقدار صد نشاندهنده طبیعی بودن متن نگارش شده می باشد. طبیعی است که متونی که به بیان طبیعی نوشته شده باشند نمره بالاتری در هنگام آزمون خواهند گرفت.

Positivity index

این عدد بر اساس الگوریتم (Naive Bayes) محاسبه میشود که از شاخص های معروف در مبحث تحلیل حساسیت ( Sentiment analysis) متون می باشد. کاربرد این شاخص زمانی خواهد بود که فرضا قصد دارید در یک پاراگراف به معایب و یا مزایای یک مفهوم اشاره کنید. همانطور که میدانید در هنگام بسط جملات فرد آزمون دهنده می بایست حداکثر تلاش ممکن را داشته باشد تا تمام جملات پاراگراف وابستگی خود را با ایده اصلی پاراگراف حفظ کند. استفاده از این شاخص باعث می شود در هنگام بسط دادن جملات در چنین متونی حداکثر انسجام ممکن حاصل شود.دیگر نگران رایتینگ آیلتس نباشید

صفحه اصلی